Enkätfabriken

Klustra enheter

Uppdaterad

Att klustra enheter innebär att man slår ihop flera enheter till en större enhet. Det är vanligt att klustra flera små enheter med färre än fem svarande för att få en rapport där svaren redovisas. Det går enbart att klustra enheter i samma enkät. Så man kan inte slå samman exempelvis gruppbostaden Solgläntan med serviceboendet Granklinten.


OBS! Det går inte att dela på enheter som man har klustrat. Om ni klustrar två (eller fler) enheter så kommer de enbart att redovisas på det sammanslagna sättet i såväl rapport som webbportal och Excelfil. Det går inte att sedan dela upp dem. Detta beror på anonymitetsregler.

 

Möjligheten att klustra enheter öppnar 13 oktober, mail-instruktioner skickas ut till huvudkontkatpersoner.

 

För att klustra era enheter så behöver ni kontakta Enkätfabrikens support, det gör ni enklast genom att använda formuläret på supportens startsida (enkatfabriken.se/support) eller via telefon på 020 – 12 10 28 och ange era uppgifter samt vilka enheter ni vill klustra.

 

Informationen som Enkätfabriken behöver för att klustra era enheter är:
- Vilken kommun enheterna tillhör / vilken privat aktör enheterna tillhör

- Vilka enheter som ska klustras

- Inom vilken enkät enheterna ska klustras

Exempelvis. Nacka kommun, Svalans dagliga verksamhet + Kyrkbackegatan daglig verksamhet, daglig verksamhet LSS.

 

 

Deadline för att anmäla klustringar är 31 oktober.

Guide taggad med: SKR
warning Created with Sketch.