Enkätfabriken

Personuppgifter

Uppdaterad

Enkätfabriken genomför undersökningen och de köper personuppgifterna från Marknadsinformation. Det lagutrymme som används för att behandla personuppgifterna för att bjuda in att delta i undersökningen är berättigat intresse (intresseavvägning) enligt GDPR.


Enkätfabriken är personuppgiftsansvariga för behandling av respondentdata och här kan du läsa mer: https://www.enkatfabriken.se/integritetspolicy/ 

Guide taggad med: Kollbar
warning Created with Sketch.