Enkätfabriken

Var hittar jag eventuella fritextsvar som vi fått in?

Uppdaterad

Fritextsvaren är tillgängliga via resultatportalen på kommunnivå och filen/filerna finns att hitta i resultatportalen, precis ovanför rutorna med knappar för PPT-rapporterna, Excel-filerna och den interaktiva resultatportalen.

 

Om du är både enhets-kontaktperson och huvudkontaktperson har du fått flera länkar till flera olika resultatportaler. Fritextsvaren redovisas endast i resultatportalen på kommunnivå.

Guide taggad med: SKR
warning Created with Sketch.