Enkätfabriken

Ändringar i integritetspolicy

Uppdaterad

Eventuella ändringar i policy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på denna sida. En ny version av denna integritetspolicy gäller från och med den tidpunkt som anges i den nya versionen av integritetspolicyn.

Guide taggad med: GDPR_Personuppgiftshantering
warning Created with Sketch.