Enkätfabriken

Personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde

Uppdaterad

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 

Beroende på typ av uppdrag tar Enkätfabriken AB, organisationsnummer 556883-4757, en av dessa två roller i uppdraget. I båda fallen hanterar Enkätfabriken dina personuppgifter på samma, säkra och konfidentiella sätt.

Vill du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy.

Guide taggad med: GDPR_Personuppgiftshantering
warning Created with Sketch.