Enkätfabriken

Det står att koden redan är använd. Vad ska jag göra?

Uppdaterad

Undersökningen till vårdnadshavare bygger på att ett enkätsvar per barn lämnas in. Koden som står på talongen/i mailet är unik och kan endast användas 1 gång i webbenkäten av den vårdnadshavare som svarar först. Vårdnadshavarna får sinsemellan komma överens om vem som ska svara. Om det står att koden redan är använd har alltså den andra vårdnadshavaren redan svarat på enkäten.

Guide taggad med: VågaVisa VågaVisa_2024
warning Created with Sketch.