Enkätfabriken

Jag har tappat bort min talong/pappersenkät. Vad ska jag göra?

Uppdaterad

Kolla först med ev. annan vårdnadshavare om denne redan har svarat på enkäten. Om inte, vänd dig till skolan/förskolans personal och be om en ny. Meddela personalen att du redan fått en och alltså behöver få den på nytt.

Guide taggad med: VågaVisa VågaVisa_2024
warning Created with Sketch.