Enkätfabriken

Hur vet ni att jag inte besvarat undersökningen om den är anonym?

Uppdaterad

Att undersökningen är anonym innebär att det inte kommer att framgå vad just du har svarat när resultatet redovisas. För att se vilka som har besvarat enkäten så använder vi oss av den personliga koden, om koden är oanvänd har inte ett svar registrerats och därmed skickar vi ut en påminnelse. 

 

De personer som arbetar med undersökningen omfattas av reglerna om handlingssekretess och tystnadsplikt. Vi behandlar alla personuppgifter enligt GDPR, om du vill veta mer får du gärna läsa vår integritetspolicy som du hittar på vår hemsida.

Guide taggad med: FAQ
warning Created with Sketch.