Enkätfabriken

Jag har skickat in min enkät men vill ändra mina svar. Vad ska gör jag?

Uppdaterad

Hör av dig till oss med namn på undersökningen och din personliga kod så kan vi hjälpa dig att göra små justeringar i svaren eller nollställa enkäten så att du kan börja om från början. 

Guide taggad med: FAQ
warning Created with Sketch.