Enkätfabriken

Varför har jag fått en påminnelse för en enkät jag redan har besvarat?

Uppdaterad

Ibland har enkäter eller påminnelser redan hunnit skickas ut innan ditt svar har nått fram till oss. Har du redan besvarat enkäten en gång behöver du givetvis inte göra det igen och du kan bortse från utskicket.

Guide taggad med: FAQ
warning Created with Sketch.